Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

News

News zdjęcie id 239

ZAWIADOMIENIE

18.11.2016

 

 

 

 

ROA.RM.0002.20.2016                                                                      Wyśmierzyce, dn. 16 listopada 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446/ oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 24 listopada 2016r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 października 2016r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między sesjami.

5. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

b) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017,

c) w sprawie: likwidacji Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wyśmierzycach,

d) w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Wyśmierzyce jest organem prowadzącym,

e) w sprawie: określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wyśmierzyce składników mienia do korzystania.

7. Wnioski i interpelacje radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.  

10. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

Przewodniczący Rady

   /-/Wojciech Sępioł

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.