Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Referendum 2015

Informacja Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 07 lipca 2015

POBIERZ

 

ZAWIADOMIENIE o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie 62  w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych

 

 

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju

Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy:

1. Zwrócić się bezpośrednio do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, których wykaz oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej -

http://referendum2015.pkw.gov.pl/328_Podmioty_uprawnione

2. Kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum zgłaszanymi przez uprawnione podmioty mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy

3. Osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2015 r.
4. Zgłoszenie kandydatów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
5. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji do spraw referendum kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracowników jednostek, w których został utworzony odrębny obwód głosowania.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.