Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Realizacja zadań Gospodarki Odpadami

PORÓWNANIE REALIZACJI ZADAŃ

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZA LATA 2012 i 2013

 1. Masa poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Wyśmierzyce ( w tonach)

 

 

Rodzaj odpadu

2012

2013

Niesegregowane odpady komunalne

216,1

230,2

Zmieszane odpady opakowaniowe

19,7

21,8

Tworzywa sztuczne

2

2,8

Szkło

0,8

8,1

Metal

0

0,3

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

15,3

0

RAZEM

253,9

263,2

 

 

2. Instalacje, do których zostały przekazane odpady

 

Nazwa i adres instalacji

2012

2013

PPUH Radkom, Radom

235,8

232,3

Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów Skarzysko - Kamienna

2,8

25,2

PPHU Poblume, Góra Kalwaria

15,3

0

PUH EKO-SAM, Kaszewska Wola

0

7

ZUH LOBO, Zwoleń

0

0,8

RAZEM:

253,9

265,3

 

3. Porównanie masy odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi

 

Masa odebranych zmieszanych (niesegregowanych)odpadów komunalnych

 

2012

2013

z obszarów miejskich

67,5

67,1

z obszarów wiejskich

148,6

163,1

RAZEM:

216,1

230,2

4. Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

Rok 2012 – 3,5 Mg

 

Rok 2013 – 10,0 Mg

 

5. Łączna masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów.

 

 

Rodzaje odpadów

2012

2013

Opakowania z papieru i tektury

1,5

7,8

Papier i tektura

0

2,2

RAZEM:

1,5

10

 

 

6.Osiągnięty przez Gminę Wyśmierzyce poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Rok 2012 – 16,41 %

Rok 2013 – 26,72 %

 

7. Łączna masa odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Wyśmierzyce przygotowanych do ponownego użycia.

 

Rodzaje odebranych odpadów

2012

2013

Papier

1,5

10

Metal

0

0,3

Tworzywa sztuczne

0,5

2,8

Szkło

0

8,1

Zmieszane odpady opakowaniowe

12,5

21,8

RAZEM:

14,5

43

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.