Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Środowisko przyrodnicze

Miasto i Gmina Wyśmierzyce 

Położone jest na prawym brzegu rzeki Pilicy.  Znajduje się na skraju Równiny Radomskiej i Doliny Białobrzeskiej, którą stanowi odcinek rzeki Pilicy o długości około 65 km pomiędzy Białobrzegami a Tomaszowem Mazowieckim.  Od strony północnej dolina jest ograniczona kilkumetrową skarpą.  Natomiast od strony południowej rzeka Pilica meandruje w szerokiej dolinie , która została ukształtowana w holocenie.  Dolina jest wypełniona kilkunastometrową warstwą piasków, żwirów i mad, które teraz w tarasie zalewowym stanowią użytki zielone. 

                      Teren, na którym jest położona gmina, posiada charakter nizinny odznaczający się urozmaiconym krajobrazem.  Przeważają obszary płaskie oraz lekko faliste równiny.

 Warunki klimatyczne

                           Teren gminy Wyśmierzyce położony jest w radomskiej strefie klimatycznej.

Klimat charakteryzują następujące parametry:

-średnia roczna temperatura powietrza   + 7,5 stopnia C

-średnia temperatura najcieplejszego miesiąca   +18,3 stopnia C

-średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca -3,4 stopnia C

-średnioroczne opady atmosferyczne      548 mm

                       Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i południowe -zachodnie.  Najrzadziej wieją wiatry z północnego-wschodu.

                        Na klimat gminy oddziaływuje rzeka Pilica wraz z kompleksem użytków ekologicznych, które tworzą mikroklimat łagodnie wpływający na wysokie temperatury obniżając je.

 Surowce mineralne

                         Na terenie gminy Wyśmierzyce występują niewielkie ilości surowców mineralnych.  Występują tu głównie pokłady czwartorzędowe w postaci glin piaszczystych, piasków, żwirów, głazów i torfów.  Gliny piaszczyste o dużej zawartości żwirów  występują w postaci pokładów na terenie całej gminy.  Gliny piaszczyste o nieco lepszej jakości występują w rejonie sołectwa Witaszyn.

                        Znajdujące się na tym obszarze piaski są pochodzenia wolnolodowcowego.  Charakteryzują się niską jakością  ze względu na domieszkę części gliniastych.  Lepszej jakości są  piaski występujące w dolinie Pilicy. Ponadto koryto Pilicy jest bogate w żwiry rzeczne oraz torf.  Na tereie gminy żwiry występują w miejscowości Jabłonna, a torfy w Grzmiącej i Redlinie. 

                     Wyżej wymienione surowce mineralne tworzą gleby brunatno-bielicowe i pseudo-bielicowe, które charakteryzują się dużą zawartością piasków słabo gliniastych i luźnych.

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.