Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Rekultywacja składowiska odpadów

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Rekultywacja końcowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wyśmierzycach.

dla rozwoju Mazowsza

Projekt: "Rekultywacja końcowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wyśmierzycach" zrealizowany został w ramach Priorytetu IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy.

 

Wartość projektu: 652 540 zł, w tym EFRR 554 659 zł

 Okres realizacji projektu od 16-04-2007 do 31-12 2010

 Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gruntu i powietrza atmosferycznego. Cele bezpośrednie, czyli te, do których osiągnięcia bezpośrednio przyczyni się realizacja projektu to: poprawa parametrów technicznych składowiska odpadów- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza atmosferycznego, gleb i wód podziemnych (poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i instalacji w celu odgazowania i odwodnienia składowiska oraz zagospodarowania odcieków)- dostosowanie się do zobowiązań akcesyjnych w zakresie uporządkowania systemu gospodarki odpadami- poprawa jakości i warunków życia mieszkańców- możliwość rozwoju i rozbudowy zabudowy jednorodzinnej- poprawa bezpieczeństwa sanitarnego,- poprawa estetyki atrakcyjności krajobrazu na terenie oddziaływania inwestycji- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez bezpośredni wpływ na stan gleb- zwiększona atrakcyjność terenów inwestycyjnych - przywrócenie naturalnej rzeźby terenu- wzrost bezpieczeństwa ekologicznego- umożliwienie rozwoju społeczno- gospodarczego miasta Wyśmierzyce w jego wschodniej części.

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.