Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

                           

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na dobę

Projekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wyśmierzyce o wydajności poniżej 5 m³ na dobę  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu zostało wybudowanych na terenie gminy 145 szt.  oczyszczalni przydomowych w miejscowościach : Jabłonna , Kostrzyn , Kozłów , Kiedrzyn , Olszowa ,

Paprotno , Aleksandrów , Romanów , Brodek, Grzmiąca , Górki , Ulaski Grzmiąckie , Ulaski Stamirowskie , Kożuchów , Witaszyn , Korzeń , Wólka Kożuchowska .

Inwestycja została wykonana przez firmę „EKOBUD” Wojciech Babiński 28-400 Łomża ul. Poznańska 19 wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przez gminę Wyśmierzyce postępowania przetargowego.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1.978.998,01 zł. , dofinansowanie z środków Unii Europejskiej 1.188.103,66 zł .

Dane techniczne:

Wykonane mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności poniżej 5mJ/dobę są w zabudowie podziemnej. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do studni chłonnej. Oczyszczalnia pracuje w układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Z uwagi na warunki terenowe, istotny dla założeń projektowych jest ciąg technologiczny: Komora osadnika wstępnego -> Komora złoża biologicznego -> komora osadu czynnego (osadnika wtórnego). Bioreaktor musi posiadać możliwość posadowienia na głębokości 0,6 m p.p.t.

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych w ilości od 0,6 do 2,55 m3/d z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez studnię chłonną (w nasypie) na terenie działki. Miejsce wprowadzania ścieków powinno być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych (sposób posadowienia urządzeń oczyszczalni w zależności od warunków wysokościowych terenu oraz poziomu wód gruntowych przedstawiono w części rysunkowej).

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym, nie może mieć podłączenia z kanalizacją odprowadzającą wody deszczowe. Urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej i ciągłej, wymaga stosowania ochrony przeciwporażeniowej .

Oczyszczalnia pracuje w oparciu o nowoczesną technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. Powoduje to wysoką redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń tj. BZT5,  Zawiesiny og, oraz redukcję związków azotu i fosforu (biogenów), związków węgla. W procesach oczyszczania ze ścieków usuwa się zawiesiny, cząstki stałe, rozpuszczone substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawartość wirusów i bakterii.

Zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce o wydajności poniżej5 m³ na dobę realizowane jest z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

                     

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.