Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Zarządzanie kryzysowe

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe zadania jako zadania własne gminy.

         Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i inne służby.

        Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, co roku w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymują również dodatkowe środki z budżetu Państwa.

     

 

Zarządzanie Kryzysowe


Siedziba: Urząd Miejski w Wyśmierzycach 

Adres: ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

Telefon: 48-615-70-03

Fax: 48-615-70-03
 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek  7.00 – 15.00, 


Zadania: 
1) planowanie i organizowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury; 
2) realizacja zadań związanych z organizacją i działaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
3) opracowywanie dokumentów planistycznych i procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowych w na terenie gminy; 
4) uruchamianie właściwych procedur działania w sytuacjach kryzysowych; 
5) utrzymywanie formacji obrony cywilnej Gminy w stałej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń; 
6) opracowywanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej i ich aktualizacja; 
7) kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności; 
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania; 
9) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem sprzętem OC w zakładach i instytucjach; 
10) planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń OC oraz nadzór nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony; 
11) szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony ludności, prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych; 
12) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo ludności; 
13) realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej poszkodowanej ludności; 
14) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu utrzymania bezpieczeństwa powodziowego w gminie; 
15) utrzymanie w magazynach sprzętu, wyposażenia i materiałów w ilościach niezbędnych do zapobiegania powodzi;

Zgłaszanie  zagrożeń życia i mienia w godzinach pracy Urzędu:
Telefon:
 48-615-70-03
Fax: 48-615-70-03 
lub całodobowo do Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego: 
Telefon: 112, 998, 48 613-22-81
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.