Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

POKL " Wspólne działanie-aktywna przyszłość"

 

PROJEKT SYSTEMOWY „WSPÓLNE DZIAŁANIE - AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ogłasza, że z dniem 01.04.2013 r. rozpoczął realizacjęprojektu systemowego „Wspólne działanie aktywna przyszłość” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeńpomocy społecznej, w tym do jednej osoby niepełnosprawnej spełniającej także wyżej wymienione kryteria.

Wobec wyżej wymienionej grupy zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji mające na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz integrację ze społeczeństwem.

Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu ukierunkowanie beneficjantów na wyzbycie się bierności i poczucia bezradności oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej i kształtowanie samodzielności na rynku pracy.

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestników w ramach projektu obejmować będzie :

  • · Zawarcie i realizacje postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem MGOPS w Wyśmierzycach, a uczestnikiem projektu.
  • · Finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej, trening doradztwa zawodowego.
  • · Finansowanie kosztów aktywizacji edukacyjnej, szkolenie z zakresu obsługi komputera/ internetu.
  • · Finansowanie kosztów aktywizacji społecznej, zajęcia z psychologiem.
  • · Udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
  • · Udział w szkoleniu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych.
 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.